Wednesday, May 31, 2006

Monday, May 29, 2006

Old meets new...  Posted by Picasa

Saturday, May 27, 2006

Friday, May 19, 2006

My birthday dinner photo :) Posted by Picasa

Sunday, May 14, 2006

Monkeys hangin out on the electrical tower near our house...

 Posted by Picasa
Cutting the cake Posted by Picasa
The cake. A fresh fruit flan/tart. Posted by Picasa
Nini girl with cucus less Danial n Adrianna on Mother's Day 2006 Posted by Picasa

Friday, May 12, 2006

Kemurungan adalah suatu pengalaman yang biasa. Semua orang kadang-kala akan berasa bosan, sengsara atau sedih. Pada kebiasaannya sebabnya adalah nyata – perasaan hampa, kekecewaan, kehilangan sesuatu atau seseorang yang penting. Kesedihan sedemikian dan kepiluan adalah biasa dan merupakan reaksi sementara terhadap tekanan hidup.

Bagaimanapun, bilamana angin kemurungan berterusan untuk buat suatu masa yang tertentu, sama ada ekoran daripada sesuatu peristiwa atau tanpa sebarang sebab pun, maka orang tersebut mungkin mengalami kemurungan klinikal - suatu penyakit yang memerlukan rawatan dan boleh dirawati secara berkesan. Ianya bukan kelemahan peribadi atau suatu keadaan yang boleh diharapkan akan hilang begitu sahaja.

Sunday, May 07, 2006

Nice little arty shot of the water fountain outside the house :) Posted by Picasa
This here lizard's name is Fred. He lives in our garden. Say hi Fred! Posted by Picasa

Wednesday, May 03, 2006

Mummy's Birthday Party :)


 Posted by Picasa

The old Marina theatre in Seria...


I wonder who owns it... I'd turn it into a ten-pin bowling center if I were them... Who knows we may see a champion kegler from seria rise to the top!